CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật thông tin khi mua hàng nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và giao dịch trên website www.yensaothuonghang.com.

Chúng tôi sẽ tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch mua hàng tại cửa hàng (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

2. Quy định cụ thể

2.1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 

– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại Yến Sào Thượng Hạng, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch mua hàng.

– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
– Khách Hàng đồng ý cho Yến Sào Thượng Hạng ghi chú hoặc note lại một số thông tin cần thiết trong việc mua hàng, giao dịch hay thông báo tin tức khuyến mãi.

2.2- Phạm vi sử dụng thông tin 

Yến Sào Thượng Hạng có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng đã cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích, tin tức, khuyến mãi đến Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi giao dịch mua hàng.
– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với chúng tôi hoặc ngược lại.
– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Yến Sào Thượng Hạng.
– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3- Thời gian lưu trữ thông tin 

– Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Yến Sào Thượng Hạng đều được lưu giữ và bảo mật an toàn.

– Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng trên website.

– Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo mật theo tiêu chuẩn Quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Yến Sào Thượng Hạng. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết.
– Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên website.

4- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. 

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về support@yensaothuonghang.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

5- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Yến Sào Thượng Hạng không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
– Ngoài các trường hợp nêu trên, Yến Sào Thượng Hạng sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
– Yến Sào Thượng Hạng có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng với các mục đích sau:

* Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Yến Sào Thượng Hạng.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của chúng tôi
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Yến Sào Thượng Hạng có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website www.yensaothuonghang.com

Tại www.yensaothuonghang.com, tất cả các thông tin hoặc nội dung mang tính riêng tư của Quý khách đều được chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn. Do vậy, Chính sách riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng được thể hiện dưới đây sẽ được chúng tôi cam kết thực hiện nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của tất cả Quý khách.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng sẽ giúp giải thích cụ thể về cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng (chỉ trong những trường hợp thật sự cần thiết). Đồng thời, Chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật thông tin cá nhân của quý khách và giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách.

Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi email tới support@yensaothuonghang.com Chúng tôi luôn sẳn sàng lắng nghe nhận xét của quý khách!